Проекти по програми ЕРА-НЕТ

 

На страницата "Обявени конкурси" е представена информация за програмите за международно сътрудничество ЕРА-НЕТ, в които ФНИ участва. Програмите се финансират от национални научни фондове и агенции със съфинансиране от програмата Хоризонт 2020 на ЕС. 
Информация за обявените и предстоящите конкурси е публикувана на интернет страниците на всяка от програмите.

Конкурси за проекти по програми ЕРА-НЕТ

Въпроси по конкурсната документация

 

В съответствие с чл. 50 на Правилника на Фонда, кандидатите могат да поискат разяснения от Фонда по конкурсната документация на обявените конкурси до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на проектните предложения. Въпросите ще бъдат приемани само по електронна поща на адрес: 

fni-konkursi@mon.bg

Цялата новина...

Primary tabs

 
10/08/2018

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2018 г. – БЪЛГАРИЯ – ИНДИЯ“

Документи

 

 

още...

10/01/2018

Във връзка с обявения на 3 септември 2018 год. Конкурс за съвместни франкофонски изследователски проекти, Фонд "Научни изследвания" към Министерство на образованието и науката на Република България и Университетска агенция на Франкофонията имат удоволствието да поканят представителите на български висши учебни заведения и научноизследователски центрове на информационна среща за представяне на конкурса.

още...

09/28/2018

В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“ Изпълнителният съвет на Фонда отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на Постоянни научно-експертни комисии в научни направления - Хуманитарни науки и Селскостопански науки. Срок за подаване на заявления – 2 седмици от публикуване на поканата.

още...

09/25/2018

С решение на Изпълнителен съвет и Заповед на Управителя на ФНИ се правят следните промени в Заповедта и Поканата по КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2018 г. – БЪЛГАРИЯ – ФРАНЦИЯ ПО ПРОГРАМА „РИЛА":

още...

09/19/2018

Поради техническа грешка в заповедта и поканата за участие в КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2018 г.

още...

09/12/2018

Фонд „Научни изследвания“ уведомява ръководителите на проекти и членовете на научни колективи, че всички консултации и запитвания по правни и финансови казуси се извършват напълно безплатно.

още...

Pages

Subscribe to Front page feed

Обявени конкурси

Pages

Subscribe to RSS new competition