Конкурс „Българска научна периодика – 2016 г.“

Документи за конкурса:

Образци на документите за кандидатстване: 

Допълнителни документи:

 

В съответствие с чл. 50 на Правилника на Фонда, кандидатите могат да поискат разяснения от Фонда по конкурсната документация на обявените конкурси до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на проектните предложения. Въпросите ще бъдат приемани само по електронна поща на адрес:  fni-konkursi@mon.bg

 * * * Въпроси и отговори във връзка с Конкурс „Българска научна периодика – 2016 г.“